ΛογοΘεραπεία


Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

•Το παιδί μου δεν λέει το «ρ». Πρέπει να ανησυχήσω;

Το φώνημα /r/ είναι το πιο δύσκολο και εμφανίζεται αργότερα σε σχέση με τα υπόλοιπα φωνήματα. Η ηλικία που αναμένεται να κατακτηθεί είναι το αργότερο στην ηλικία των 5,5.

•Το παιδί μου είναι 3 ετών και λέει μόνο λίγες λέξεις π.χ. «μαμά», «μπαμπά». Χρειάζεται λογοθεραπεία;

Σύμφωνα με τα φυσιολογικά στάδια ανάπτυξης του λόγου και της ομιλίας, το παιδί στην ηλικία των 3 ετών θα πρέπει να αφήνει τον τηλεγραφικό λόγο και ξεκινά να σχηματίζει προτάσεις. Πχ από «μπαμπάς μπάλα», σε «ο μπαμπάς έχει μπάλα». Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή μιλάμε για καθυστέρηση λόγου. Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό ώστε να επιτευχθεί η εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας του παιδιού καθώς και η αποφυγή μελλοντικών δυσκολιών.

•Γιατί να κάνει το παιδί μου λογοθεραπεία πριν πάει στο δημοτικό;

Ο λόγος που θα πρέπει ένα παιδί να κάνει λογοθεραπεία πριν πάει δημοτικό και να έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα αποκατάστασης είναι γιατί έχει παρατηρηθεί πως παιδία που δεν έχουν ολοκληρώσει την άρθρωση και φωνολογία τους, ενδέχεται να παρουσιάσουν μαθησιακές δυσκολίες. Επιπλέον, ο λογοθεραπευτής, πέραν της άρθρωσης και της φωνολογίας, ασχολείται και με την γενικότερη προετοιμασία του παιδιού για το δημοτικό.

•Το παιδί μου έχει διαγνωστεί με αυτισμό. Η λογοθεραπεία θα το βοηθήσει;

Τα χαρακτηριστικά του αυτισμού για κάθε παιδί ενδέχεται να ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό. Επιπλέον, εξαρτώνται από το επίπεδο λειτουργικότητας οι δυνατότητες που μπορούν να κατακτηθούν. Ωστόσο, η πρώιμη λογοθεραπευτική παρέμβαση θα ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν λογοθεραπευτή για μία λεπτομερή αξιολόγηση, καθώς και σε έναν αναπτυξιολόγο.

•Το παιδί μου είναι 5 ετών και «κολλάει» σε λέξεις. Πχ «μα-μα-μαμά», «εεεεγώ», «θα θα θα πάω». Τι συμβαίνει;

Κατά την φυσιολογική ανάπτυξη της ομιλίας του παιδιού μπορεί να παρατηρηθεί μια διαταραχή στην ροή. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως έως την ηλικία των 4,5 ετών ενδέχεται να αναφερόμαστε σε φυσιολογική διαταραχή της ροής. Ωστόσο, προτείνεται η αξιολόγηση από έναν ειδικό ώστε να αξιολογηθεί η σοβαρότητα και να κριθεί εάν απαιτείται ή όχι η ένταξη σε θεραπευτικό πρόγραμμα.

•Το παιδί μου έχει εγκεφαλική παράλυση. Καταλαβαίνει τα πάντα αλλά δεν μπορεί να μιλήσει καθόλου καθαρά. Μπορεί να βελτιωθεί η ομιλία του;

Ο λογοθεραπευτής με τις κατάλληλες ασκήσεις μπορεί να βοηθήσει το παιδί να βελτιώσει τις δυνατότητες άρθρωσης μέσα από ένα εντατικό πρόγραμμα. Ακόμα και σε περιπτώσεις που δε δύναται η πλήρης αποκατάσταση, η βελτίωση της καταληπτότητας μπορεί να είναι μεγάλη.

•Ο άντρας μου έχει πάθει εγκεφαλικό. Από τότε δεν μπορεί να μιλήσει καλά. Τι μπορεί να κάνει;

Σε πολλές περιπτώσεις, μετά από ένα εγκεφαλικό παρατηρούνται διαταραχές λόγου ή/και ομιλίας. Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως η ταχύτερη δυνατή έναρξη λογοθεραπείας είναι σημαντική για τα αποτελέσματα της αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν λογοθεραπευτή ώστε να δομηθεί το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα.

•Το ασφαλιστικό μου ταμείο καλύπτει τις λογοθεραπείες;

Το κέντρο μας συνεργάζεται με όλα τα Ασφαλιστικά ταμεία. Μέσω των ταμείων καλύπτεται έως και το σύνολο του ποσού.

Διαβάστε τώρα την τελευταία εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ Κατεβάστε το αρχείο

Για οποιοδήποτε άλλο ερώτημα σας απασχολεί, μη διστάσετε να μας καλέσετε!Copyright © 2018 kandri.droppages.com. All Rights Reserved